Scheldekwartier Vlissingen

scheldekwartier Vlissingen
Het Scheldekwartier is een van de bekendste wijken in de gemeente Vlissingen. In het gebied was vroeger scheepswerf de Schelde gevestigd die in 2000 werd overgenomen door Damen Shipyards. De gemeente wilde graag woningen bouwen in het Scheldekwartier en kocht in 2008 de 31 hectare grond voor 34 miljoen euro. Er is ruimte tot 1700 woningen. Een aantal projecten zijn inmiddels voltooid. Op de foto nieuwbouwproject De Vesting.

Voltooid
– Zware Plaatwerkerij (zorgcentrum Scheldehof + seniorenappartementen)
Bestevaer (woningen en appartementen voor het Dok van Perry)
Dok van Perry (droogdok)

In aanbouw
Ketelmakerij (60 koopwoningen en 25 appartementen naast Machinefabriek)
– De Vesting (43 koopwoningen en 3 appartementen)

In ontwikkeling
– De Broederband (55 huurhuizen en appartementen)
– De Timmerfabriek
– De Zeelandtoren (Tussen de Koningsbrug en Timmerfabriek)
Artikel 12-status
De oorspronkelijke plannen bleken veel te rooskleurig te zijn voorgesteld. Na de aankoop van het terrein stegen de schulden van de gemeente tot het duizelingwekkende bedrag van 230 miljoen euro exclusief rente. De grote bodemsanering , woningbouw – en bankencrises en de lagere grondprijzen zorgden voor veel uitstel en geen inkomsten. De algemene reserve stond op 120 miljoen in de min. Vlissingen zag geen andere uitweg dan het Rijk om hulp te vragen. Met de artikel 12-status werd de gemeente Vlissingen in 2015 onder financiële curatele gesteld en kreeg extra geld (noodhulp) uit het gemeentefonds. Vlissingen moest in ruil hiervoor streng bezuinigen om de schulden terug te dringen tot een acceptabel niveau. Bergen op Zoom heeft ook een schuld van 240 miljoen euro maar zij hebben nog een (positieve) algemene reserve van ruim 40 miljoen.

De lokale belastingen zijn fors omhoog gegaan en sport, cultuur, WMO en jeugdzorg hebben veel subsidie ingeleverd. Vlissingen zal tot 2029 ruim 80 miljoen euro ontvangen van het Rijk. Volgens de planning zal Vlissingen daarna weer op eigen benen kunnen staan. De gemiddelde artikel-12 status in Nederland duurt 3 jaar. Wellicht dat de aantrekkende woningmarkt de schuldenberg sneller kan verkleinen. Een behoorlijke tegenvaller voor de gemeente is het wegvallen van de marinierskazerne.
Nieuwbouw Walcheren

Claverveld Vlissingen
Souburg-Noord
Essenvelt Middelburg