Nieuwbouw Essenvelt Middelburg

Essenvelt Middelburg

Essenvelt Middelburg is een nieuwbouwwijk in ontwikkeling aan de rand van Middelburg. De wijk ligt tussen de wijken Erasmuswijk/Reijershove en Groot-Abeele. Het bouwterrein is inmiddels egaal gemaakt maar het bouwen laat nog wel even op zich wachten. De bodem moet namelijk worden opgehoogd en het inklinken van de nieuwe grond gaat behoorlijk lang duren. De verkoop van de 400 koopwoningen start in 2020 en de bouw is gepland in 2021.

Subsidie Europa
Er zijn een aantal waterpartijen in de woonwijk aangelegd met natuurvriendelijke oevers die voor een goede waterafvoer moeten zorgen. Alleen het afvalwater van de bewoners wordt via de riolering afgevoerd maar het regenwater wordt op een natuurlijke wijze naar de waterplassen gesluisd. Onder ieder huis wordt een opslag gebouwd om regenwater op te slaan. Dit water kunnen de bewoners hergebruiken. Ook de beplanting heeft speciale aandacht. Voor dit milieuvriendelijke project is subsidie gekregen van Europa.

nieuwbouw Essenvelt Middelburg
De voormalig Kwekerij Adriaanse en een aantal volkstuinen moesten verdwijnen om plek te maken voor de nieuwe woonwijk Essenvelt. Op de achtergrond de bomenrijen langs het Kanaal door Walcheren. De nieuwe wijk zal bestaan uit koopwoningen in diverse types en een aantal vrije bouwkavels.

Nieuwbouw Walcheren

Souburg-Noord
Claverveld Vlissingen
Wonen + werken in Edisonpark Vlissingen
Nieuwbouw op Walcheren
Appartementen Sea & City Vlissingen