Sint Laurense Weihoek

Sint Laurense Weihoek
De Sint Laurense Weihoek is een natuurgebied dat aan de rand van Middelburg ligt. De weilanden staan bekend als een pleisterplaats voor doortrekkende vogels op Walcheren zoals lepelaars, regenwulpen en grutto’s.

Sint Laurense natuurgebied
Er loopt een fietspad langs het weiland. De vogels zijn gewend aan bezoekers die vanaf de kant toekijken en langs fietsen.
tag: Sint Laurens, weidevogels, natuur, veldleeuwerik, ganzen, zwanen, kievit, graspieper

Natuur op Walcheren

Oranjezon Vrouwenpolder
Nollebos Vlissingen
Natuurbos Nolle-Westduin