Asielzoekers Zeeland en Nederland

Steeds meer mensen in Nederland maken zich zorgen over de toestroom van asielzoekers. Een aantal gemeenten in Zeeland heeft een asielzoekerscentrum maar de minister wil dat er meer dan 800 nieuwe plekken bijkomen. Wat is de stand van zaken in september 2022?

Asielzoekers Nederland

De SER heeft een overzichtelijke pagina over de aantallen & herkomst van asielzoekers. In 2021 dienden 24.740 asielzoekers een eerste asielverzoek in. Bovendien waren er 10.120 nareizigers. Zo’n 40% van de asielzoekers kwam uit Syrië en 10% kwam uit Afghanistan. Op plek 3 staat Turkije waaruit 3872 asielzoekers vandaan kwamen. Marokko (945), Tunesië en Albanië worden als veilige landen bestempeld. Asielzoekers uit die landen maken vrijwel geen kans op asiel maar mogen wel een asielverzoek indienen en in een asielzoekerscentrum wonen. Algerije (1232) stond ook op de lijst veilige landen maar is in Europees verband weer van de lijst afgehaald. (Bron: SER feiten en cijfers). Het inwilligingspercentage van eerste asielaanvragen in de periode juli 2021 t/m juni 2022 was 72% (kerncijfers asiel migratie)

Instroom loopt sterk op
De instroom van asielzoekers loopt sterk op in 2022. In januari en februari 2022 bedroeg de wekelijkse instroom tussen de 600 – 800 asielzoekers. Eind augustus t/m september 2022 is de wekelijkse instroom 1300 asielzoekers. De getallen betreffen eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers. De kosten voor het COA waren verleden jaar 706 miljoen euro. Dit betekent gemiddeld €27.900 per persoon per jaar. (actuele asiel instroom cijfers, uitgaven opvang asielzoekers)
Werk asielzoekers na 5 jaar

Asielzoekers mogen pas echt gaan werken als ze erkend zijn als statushouder. Ook moeten ze daarna een inburgeringscursus volgen. Dan is er al snel 2 tot 3 jaar voorbij voordat ze daadwerkelijk de arbeidsmarkt opgaan. Na 60 maanden zit een derde van de asielzoekers nog in de bijstand. Zo’n 20-35% heeft werk. Mensen met de Eritrese nationaliteit hebben vaker werk dan Syriërs. Laatstgenoemden zijn vaak schoolgaand (40%). (Bronnen: SER feiten en cijfers) en NOS – Oekrainers sneller aan het werk).

78 maanden na asielvergunning
Volgens het dashboard van het CBS heeft 42% van de asielzoekers werk als er 78 maanden na de asielvergunning verstreken zijn. Deze cijfers staan in schril contrast met de Oekraïners die wel direct mogen werken in Nederland. In korte tijd vond 40% van de Oekraïners hier een baan. Sommigen werken in de kassen en schoonmaak, anderen in de horeca of Efteling. (bron: CBS asiel en integratie)

Europa 2021

Kijken we naar Europa dan is Duitsland koploper met het opvangen van asielzoekers. Meer dan 190.000 asielzoekers deden een asielaanvraag in Duitsland in 2021. Frankrijk volgt met bijna 121.000 asielverzoeken gevolgd door Spanje (65.295), Italië (53.610), Oostenrijk (39.990) en Griekenland (28.355). Nederland staat op de zevende plek met 26.520 asielverzoeken en België had 24.970 verzoeken. Duitsland is ruim 8x zo groot als Nederland en heeft ruim 83 miljoen inwoners. Italië nam verleden jaar 2x zoveel asielzoekers op als Nederland maar is 7 x groter met een bevolking van 59 miljoen. De meeste asielzoekers komen via de Middellandse Zee naar Italië en Griekenland en stromen dan verder Europa in. Veel vluchtelingen in Italië en Griekenland worden niet geregistreerd waardoor andere landen op basis van de Dublin akkoorden (opvang in eerste land van aankomst) de vluchtelingen niet naar hun terug kunnen sturen.

Sociale huurwoningen

Het grote tekort aan sociale huurwoningen veroorzaakt opstoppingen in de asielzoekerscentra. Statushouders moeten wachten op een huurhuis maar houden wel een plek bezet in de asielzoekerscentra. De regering heeft nu bepaald dat 12% van de vrijgekomen huurhuizen toegewezen moeten worden aan asielzoekers met een asielvergunning. Asielzoekers mogen tijdens de asielprocedure hun familie laten overkomen naar Nederland wat de opvangcrisis verergert. De regering heeft nu bepaald dat familieleden moeten wachten totdat de statushouder een woning heeft. Maar dit besluit wordt aangevochten door de oppositie en vluchtelingenorganisaties die ermee naar de rechter gaan.

Veel huurhuizen verkocht
Veel gemeenten hebben een groot tekort aan sociale huurhuizen. Corporaties verkopen huurhuizen aan investeerders of aan particulieren. De investeerders knappen de huizen soms op en verhuren de woningen daarna voor fiks hogere bedragen (boven de huurgrens sociale woningbouw). Het aantal huurhuizen in de periode 2013-2018 liep met 100.000 woningen terug. Het aantal asielzoekers staat echter niet stil en zorgt voor steeds meer druk op de markt voor sociale huurhuizen. Afhankelijk van de woonplaats zijn de wachttijden voor een sociaal huurhuis opgelopen tot vele jaren. Erkende asielzoekers (statushouders) hebben voorrang op gewone woningzoekenden.

Taskforce
Het plan is om 150.000 sociale huurwoningen te bouwen voor 2026. Of dit gaat lukken is zeer de vraag. De Taskforce constateert tal van problemen en waarschuwt dat straks een groot deel ervan niet gerealiseerd gaat worden. Het aantal nieuwe sociale huurwoningen wat elk jaar gebouwd wordt ligt lager dan de huidige instroom van asielzoekers.

Opvang asielzoekers in Zeeland 2022

Opvanginzeeland.nl is een webpagina met actuele cijfers over de opvang van asielzoekers in Zeeland. De pagina is ontwikkeld door de 13 Zeeuwse gemeenten. In Zeeland zijn 1732 bedden beschikbaar voor Oekraïners en hiervan zijn eind september 1556 bedden bezet. Voor andere asielzoekers zijn 1210 bedden beschikbaar. Tot nu toe kregen dit jaar 170 geplaatste statushouders een woning in Zeeland. Door op de kaart te klikken kan je per gemeente zien wat de opvangcapaciteit is voor Oekraïners en asielzoekers. Oktober t/m december moeten er nog bij, vermoedelijk zullen dan meer dan 200 asielzoekers in Zeeland een huis hebben gekregen. In de gemeente Vlissingen zijn dit jaar (t/m 25-09-2022) 22 statushouders gehuisvest. Terneuzen en Goes plaatsten ieder ook 22 statushouders. De gemeente Borsele gaf 21 statushouders een woning, Veere 20, Schouwen-Duiveland 19, Middelburg 16, Tholen 9, Sluis 8, Reimerswaal 7 en Hulst 4. In de gemeenten Noord-Beveland en Kapelle waren dit jaar 0 statushouders. (opvanginzeeland.nl)

AZC Zeeland

In Middelburg is een asielzoekerscentrum (AZC) met 330 opvangplaatsen. Locatie is de Laurens Stommesweg. Het AZC in Goes is een noodopvang met 320 plaatsen. In Vlissingen is een tijdelijke opvanglocatie met 350 opvangplaatsen. De minister vindt dit onvoldoende en wil dat Zeeland 500 vaste plaatsen realiseert voor het einde van 2022. Zeeland vangt relatief weinig asielzoekers op. In heel Nederland moeten er 18.500 plekken bijkomen. Het grootste deel zal gerealiseerd moeten worden in Noord-Holland (7286 plekken), Zuid-Holland (3894) en Noord-Brabant (2611). In Groningen wordt teveel opgevangen, daar kunnen 400 plekken verdwijnen. Niet verbazingwekkend is dat de 25 armste gemeenten veel vaker een opvanglocatie voor asielzoekers hebben (88%) dan de 25 rijkste gemeenten (12%). (asielopvang in gemeenten)

Syrische asielzoekers

Vluchtelingenwerk publiceerde dat verleden jaar 537.630 asielzoekers een aanvraag voor asiel deden in een EU-land (zonder het Verenigd Koninkrijk). Daarvan was 18% afkomstig uit Syrië (98.895 mensen). In Nederland zijn Syrische asielzoekers de grootste nationaliteit die asiel aanvraagt. Wat Nederland aantrekkelijk maakt voor Syriërs is dat er al een behoorlijke groep in Nederland woont . Bovendien mag een minderjarige direct een aanvraag voor asiel doen voor het hele gezin.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

Verleden jaar deden in Nederland 2.950 Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) een beroep op asiel. Dit is meer dan een verdubbeling van het aantal amv’s in 2020. De meeste kwamen uit Syrië (1081 ), Eritrea (230), Somalië (180) en Irak (160). Opvallend is dat de amv’s vaak overlast veroorzaken in de omgeving van het asielzoekerscentrum. Vooral als ze uit een veilig land komen. (Boxmeer wil geen amv’s meer)

Gezinshereniging

De regering heeft onlangs de eis opgesteld dat een gezin pas mag overkomen als de asielzoeker een huis heeft gekregen van de gemeente. Dit om de asielzoekerscentra te ontlasten. Echter verschillende organisaties zijn tegen en stappen naar de rechter om deze ‘onmenselijke’ behandeling te stoppen. De kosten van gezinshereniging? In principe zijn de kosten voor het gezin maar als men niet voldoende geld heeft mag men een beroep doen op het noodfonds van Vluchtelingenwerk. Deze club ontvangt tientallen miljoenen per jaar van de Nederlandse overheid. Het weerhield ze er niet van om naar de rechter te stappen om meer uitgebreide opvang te eisen.

ChristenUnie (CU) & asielbeleid

De partij ChristenUnie (CU) is voor gedecentraliseerde opvang. Alle gemeenten in Nederland moeten lokale opvang regelen voor asielzoekers. In de plannen van de ChristenUnie vangt het COA vervolgens in enkele centrale locaties alleen nog asielzoekers op uit veilige landen en asielzoekers die overlast geven. Toen de regering een nieuw plan presenteerde dat asielzoekers pas hun gezin mochten laten overkomen als ze een huis hebben gekregen waren veel CU leden daar niet blij mee. De partij van het gezin vond dat een fundamenteel recht als gezinshereniging werd ontnomen aan vluchtelingen. Opvallend is dat streng-christelijke gemeenten in de Biblebelt weinig langdurige opvang bieden aan asielzoekers. (biblebelt en asielopvang)
Verkiezingen Europa & Nederland

Zweden

De asielzoekers crisis zorgt voor steeds meer onrust in Europa. In Zweden vond in september 2022 een politieke aardverschuiving plaats. De socialisten zijn nog steeds de grootste partij in Zweden maar het linkse blok was kleiner dan het rechtse blok. De conservatieven gaan nu een nieuwe regering opzetten met gedoogsteun van de anti-immigratiepartij Zweden Democraten die 20% van de stemmen wist te veroveren. Naar verwachting zal het ruimhartige asielbeleid in Zweden een stuk strenger worden. In de buitenwijken van de grote steden in Zweden wonen veel migranten en hier is veel geweld.

Italië

In Italië zijn op 25 september 2022 parlementsverkiezingen. De radicaal rechtse partijen liggen voorop met 40% van de stemmen. De samenwerking kan problemen opleveren want de leiders onderling zijn geen beste vrienden. Twee partijen steunen Poetin. Het asielbeleid zal sowieso flink op de schop gaan in Italië en strenger worden.

Nederland

In Nederland zijn pas in maart 2023 verkiezingen voor Provinciale Staten. De VVD en CDA kijken hier met veel zorg naar uit want de partij BoerBurgerBeweging (BBB) gaat veel kiezers trekken. De BBB staat een streng asielbeleid voor. De VVD/CDA geven nu gedoogsteun aan het ruimhartige asiel- en stikstofbeleid van D66/CU maar kunnen hier straks in 2023 wel eens de rekening voor gepresenteerd krijgen. Wat gebeurt er bij een groot verlies?

Denemarken

Denemarken is lid van de Europese Unie maar heeft wel een eigen munt (Kroon). Het land heeft een paar een uitzonderingsclausules bedongen bij Europa waardoor ze eigen beleid mogen maken op een aantal zaken waaronder asielopvang. Alle belangrijke partijen in Denemarken zijn voor een streng asielbeleid, ook de socialisten. Het aantal asielzoekers in Denemarken is hierdoor enorm gedaald. In 2015 vroegen nog 21.000 mensen asiel aan. In de eerste 10 maanden van 2021 was dit aantal gedaald naar ruim 1500. En ze willen het nog strenger maken. Er zijn plannen dat asielzoekers hun aanvraag moeten afwachten in Rwanda, Egypte of Eritrea. Veel asielzoekers nemen het zekere voor het onzekere en laten Denemarken links liggen.

Frankrijk

Tot grote opluchting van Europa won Macron in april 2022 de Franse verkiezingen met 58%. Zijn tegenstander was de populistische Marine Le Pen. Zij is niet alleen bevriend met Poetin maar had bij winst grote eisen gesteld aan samenwerking met Europa, NAVO en asielzoekers. Veel mensen denken dat de volgende verkiezingen wel eens anders kunnen gaan uitpakken.