Artikel 12 status Vlissingen

Artikel 12-status
De oorspronkelijke bouwplannen in Vlissingen bleken veel te rooskleurig te zijn voorgesteld. Na de aankoop van het Scheldeterrein stegen de schulden van de gemeente tot het duizelingwekkende bedrag van 230 miljoen euro exclusief rente. De grote bodemsanering , woningbouw – en bankencrises en de lagere grondprijzen zorgden voor veel uitstel en geen inkomsten. De algemene reserve stond op 120 miljoen in de min. Vlissingen zag geen andere uitweg dan het Rijk om hulp te vragen. Met de artikel 12-status werd de gemeente Vlissingen in 2015 onder financiĆ«le curatele gesteld en kreeg extra geld (noodhulp) uit het gemeentefonds. Vlissingen moest in ruil hiervoor streng bezuinigen om de schulden terug te dringen tot een acceptabel niveau.

2022
De lokale belastingen zijn fors omhoog gegaan en sport, cultuur, WMO en jeugdzorg hebben veel subsidie ingeleverd. Vlissingen zal tot 2029 ruim 80 miljoen euro ontvangen van het Rijk. Volgens de planning zal Vlissingen daarna weer op eigen benen kunnen staan. De gemiddelde artikel-12 status in Nederland duurt 3 jaar. Vlissingen schijnt de enige gemeente in Nederland te zijn in 2022 met een artikel-12 status. Nu de woningmarkt op stoom is geraakt zal de schuldenberg in 2029 geheel verdwenen zijn. Het Scheldekwartier wordt geheel ontwikkeld. Een tegenvaller voor de gemeente was het wegvallen van de marinierskazerne. Dit wordt ten dele gecompenseerd met de bouw van een extra beveiligde gevangenis en rechtbank en een aantal andere projecten.
Nieuwbouw Vlissingen

Claverveld Souburg (koopwoningen)
Souburg Noord (koopwoningen)
Nieuwbouw Ravesteynplein Vlissingen (sociale huurwoningen)
De Hofjes (sociale huurwoningen op Scheldekwartier)