Nieuwe Sluis Terneuzen

Terneuzen Nieuwe Sluis
Het Kanaal Gent Terneuzen is van levensbelang voor de haven van Gent. Het kanaal heeft geen open verbinding met de Westerschelde maar is afgesloten met sluizen. Terneuzen heeft op het moment 3 sluizen: Middensluis (uit 1910), Oostsluis (binnenvaart) en de Westsluis (zeesluis). In de Westsluis kunnen zeeschepen terecht met een maximale diepgang van 12,50 meter. Een aantal jaren geleden besloten Nederland en Vlaanderen om een nieuwe sluis te bouwen die grotere schepen zou aankunnen. De afmetingen van de Nieuwe Sluis zijn 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep. In 2023 moet het eerste schip door de sluis varen.

uitkijktoren bij Nieuwe Sluis Terneuzen
De kosten van de Nieuwe Sluis zijn meer dan 1 miljard euro. Het grootste deel hiervan is voor rekening van Vlaanderen. Nederland betaalt zo’n 190 miljoen euro. Als je over het sluizencomplex rijdt dan kom je een vrij toegankelijk platform tegen dat langs de weg staat en uitkijkt over het bouwterrein (links op de foto). Voordat de Nieuwe Sluis in bedrijf wordt genomen wordt de Middensluis gesloopt om ruimte te maken.

Kanaal Gent Terneuzen

Het Kanaal Gent Terneuzen heeft een lengte van 32 km waarvan de helft in Nederland ligt. De waterdiepte is thans 13,5 meter en dit zal moeten groeien naar 16 meter. Ook de breedte op de bodem van het kanaal moet fors omhoog om grotere zeeschepen te ontvangen.

North Sea Port

Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en het Belgisch Havenbedrijf Gent fuseerden met elkaar in januari 2018. De nieuwe naam is nu North Sea Port. Met de fusie hopen ze beter de concurrentie aan te kunnen met naastliggende havens als Antwerpen, Rotterdam en Zeebrugge.

Terneuzen

Markt
Nieuwstraat
Neuzen kunstwerk – TER + 2 neuzen
Uitkijkpost scheepsvaart
Waterfront (79m)
Laadpalen Terneuzen
Biervliet
Hoek