Overstappen van autoverzekeraar

Tevreden met verzekering

Men is gewoon tevreden met de verzekering. Dat is een veelgehoorde reden voor honkvastheid. Bij doorvragen blijkt ook dat men vooral denkt dat het veel gedoe is. Een autoverzekering wordt als complexer ervaren dan een energiecontract of zorgverzekering. Ook zijn mensen bang om een verkeerde keuze te maken en daardoor onvoldoende dekking te hebben bij schade. Hoewel het dus mogelijk is om de dekking van de verzekering aan te passen, gaf 96 procent van de respondenten aan deze hetzelfde te hebben gelaten sinds het uitbreken van corona. Een uitzondering hierop vormen jongeren: de groep tussen 18 en 34 jaar past vaker de autoverzekering aan of stapt over van verzekeraar. Door online autoverzekering vergelijken heeft iedereen direct inzicht in de verschillende premies en wordt eenvoudig overstappen vaak direct gefaciliteerd.

Afname aantal autokilometers

Sinds de coronacrisis is thuiswerken de norm. Dat is dan ook een van de redenen dat veel mensen hun auto de afgelopen anderhalf jaar minder gebruikt hebben. Dit geldt voor zo’n 65 procent van de autobezitters. Hierdoor is de kans op schade ook kleiner. Bij het afsluiten van een autoverzekering geven mensen het verwachtte aantal kilometers per jaar door. Dit bepaalt mede de hoogte van de premie. Een lager aantal kilometers betekent een lagere kans op schade en dus ook een lagere premie. Wie verwacht minder kilometers te maken dient dit wel aan zijn verzekeraar te laten weten. Anders blijft de premie zoals die is.

Auto Zeeland

Laadpaal gemeente Sluis
Goedkope elektrische auto