Laadinfrastructuur Zeeland

tesla superchargers in Middelburg

Ambitieuze doelen laadinfrastructuur Zeeland

Er zijn in 2030 10.000 laadpalen voor elektrische auto’s nodig in Zeeland. Niet alleen voor de Zeeuwen zelf is dit van belang, maar ook voor toeristen die hun elektrische auto op moeten laden. In de groeiprognose van elektrisch rijden wordt rekening gehouden met zo’n 18 miljoen toeristische overnachtingen per jaar.

Sterke groei elektrisch rijden

In 2020 reden er 292.630 elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. Dit is een stijging van 43 procent ten opzichte van 2019. Het afgelopen jaar was 3,2 procent van alle Nederlandse personenauto’s elektrisch, ten opzichte van 2,3 procent in 2019, zoals blijkt uit de ‘Jaaranalyse 2020 Elektrisch rijden op de weg – voertuigen en laadpunten’, een onderzoek uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In 2020 zijn er ook een stuk meer benzineauto’s verkocht vanwege de coronacrisis. De occasionmarkt bloeide op en veel mensen gingen op zoek naar de goedkoopste autoverzekering om voor een klein prijsje een auto te kunnen bezitten. In 2021 hebben ongeveer twee keer zoveel particulieren ten opzichte van 2020 met subsidie een tweedehands elektrische auto aangeschaft. Voor dit jaar is de subsidiepot dan ook leeg.

Regionaal samenwerken

De populariteit van elektrisch rijden leidt tot de noodzaak om voldoende laadpalen te plaatsen. Om tot 10.000 laadpalen te komen werken de dertien Zeeuwse gemeenten samen met andere partijen, waaronder netbeheerder Enduris en adviesbureau Over Morgen. De partijen hebben een strategisch plan opgesteld om sneller laadpalen te kunnen plaatsen. Er is een verkeersbesluit door de gemeente nodig om een laadpaal te kunnen plaatsen in de openbare ruimte. Als er per paal een verkeersbesluit nodig is, gaat dat heel veel tijd in beslag nemen. Gemeenten kunnen in één keer een verkeersbesluit nemen door de samenwerking aan een laadpalen plankaart. Dit versnelt niet alleen de aanvraagprocedure, maar ook de exploitatie. Begin 2019 stelde adviesbureau Over Morgen stelde prognosekaarten op met betrekking tot de openbare laadinfrastructuur. Deze kaarten geven direct inzicht in waar openbare laadinfrastructuur per gemeente nodig is met daarbij de benodigde data ter onderbouwing.

Laadpaal plankaart

Iedere gemeente dient een eigen laadpaal plankaart op te stellen op basis van de groeiprognose elektrisch rijden. Deze kaarten maken het mogelijk om samen met de netbeheerder een passend laadnetwerk uit te rollen van gewone laadinfrastructuur en snelladers. De laadpaal plankaart helpt bij het verkorten van de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces bij gemeentes en maakt het mogelijk om strategisch te plaatsen. Zo komen er bijvoorbeeld meer laadpalen te staan bij bezoekerslocaties die veel toeristen en dagjesmensen trekken. Niet alleen in Zeeland is voldoende laadinfrastructuur nodig. De Rijksoverheid moet volgens het Klimaatakkoord maatregelen nemen om elektrisch rijden te stimuleren en te faciliteren

Opladen Zeeland

Opladen Spuikom Vlissingen
Snellader Middelburg