Krappe arbeidsmarkt Zeeland

Edisoncentrum Vlissingen - innovatieve bedrijven

Krappe arbeidsmarkt Zeeland

Zeeland heeft al langere tijd een krappe arbeidsmarkt, zo blijkt ook uit onze vacaturebank. De Zeeuwse arbeidsmarkt komt nu en de komende jaren steeds zwaarder onder druk te staan. Bedrijven zetten alles op alles om vacatures vervuld te krijgen en zo te voorkomen dat Zeeland in de nabije toekomst duizenden werkzame personen tekort komt. Zowel Zeeuwen als mensen van buiten Zeeland zijn nodig om aan de vraag te voldoen.

Mensen aantrekken

De bevolking krimpt al tijden in Zeeland. De provincie doet hard zijn best om nieuwe inwoners aan te trekken en met succes. Zo groeit Zeeland dit jaar harder dan ooit, mede dankzij de bouw van nieuwbouwwoningen in Goes. Dit is goed nieuws voor de arbeidsmarkt, waar werkgevers omhoog zitten. De regio biedt vele mogelijkheden voor wonen en werken. Zo is het hier stukken goedkoper wonen en door je autoverzekering te vergelijken en opzeggen van onnodige abonnementen wordt het nog betaalbaarder. Hierdoor blijft er veel geld over voor activiteiten in de vrije tijd. Met de huidige oververhitte woningmarkt biedt Zeeland dus een uitstekend alternatief.

Alle lagen van de arbeidsmarkt

De urgente vraag naar meer personeel vanuit Zeeuwse bedrijven gaat door alle sectoren en lagen van de arbeidsmarkt heen. Op individuele basis is het voor werkgevers in Zeeland erg lastig om open posities in te vullen. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de economie en de arbeidsmarkt. Voor corona was de Zeeuwse arbeidsmarkt krap en werden bepaalde tekorten al ver van tevoren voorzien. Het is nog niet geheel te overzien wat de langetermijneffecten van Covid-19 zijn. Wel blijft het belangrijk voor Zeeuwse bedrijven om meer talent aan te trekken. De concurrentie tussen bedrijven en regio’s is groot. Bij Zeeland denken veel Nederlanders eerder aan een vakantiebestemming dan als een potentiële plek om te wonen, leven en werken. De onvervulde vacatures in Zeeland remmen de economische ontwikkeling van de regio.

Aanvalsteam Arbeidsmarkt

Zeeuwse bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen hebben de krachten gebundeld in het Aanvalsteam Arbeidsmarkt. Door de krachten te bundelen kan Zeeland ge(her)positioneerd worden als een aantrekkelijke plek om te wonen en werken. Indien dit niet gebeurt zal het een onmogelijke opgave worden om alle Zeeuwse vacatures in te vullen. Het Aanvalsteam Arbeidsmarkt heeft een gezamenlijke, doelgerichte aanpak en gaat uit van de vraag van werkgevers. Het doel is het realiseren van een toekomstbestendige arbeidsmarkt in Zeeland.

Voldoende gekwalificeerd personeel

Het is niet alleen belangrijk om genoeg gekwalificeerd personeel aan te trekken vanuit Zeeland en daarbuiten, maar ook om alle andere potentiële Zeeuwse werknemers aan een baan te krijgen. Zo bieden statushouders, mensen met een

uitkering en deeltijdwerkers ook kansen. Door goed te investeren in flexibel en modern werkgeverschap en optimale kansen te bieden op het gebied van om- en bijscholing, ontwikkeling, doorstroming en ontplooiing is dit mogelijk.