Druppelirrigatie Zeeland

druppel op gewas

Is druppelirrigatie de oplossing voor Zeeuwse boeren?

Mede onder invloed van klimaatverandering heeft Nederland de afgelopen jaren al kennis kunnen maken met (extreme) weertypes die in de toekomst veel vaker gaan voorkomen. Periodes met langdurige droogte bijvoorbeeld. In 2020 was het al het derde achtereenvolgende jaar dat droogte het gehele land teisterde. De droogte heeft vooral veel gevolgen voor de Nederlandse boeren.

Gevolgen van droogte voor de boeren

Het is vanzelfsprekend dat boeren ernstige hinder ondervinden van de droogte. Hun gewassen hebben vocht nodig, anders groeit er eenvoudigweg niets. Nu is dit op te lossen met beregening. Geen natuurlijke beregening uiteraard, want deze valt niet in droogteperiodes. De boer rijdt met een tank over zijn akker en besproeit hiermee het land om zijn gewas toch door de droogte heen te helpen. Maar het probleem bij droogte, is dat provincies veelal een beregeningsverbod uitvaardigen. Hierdoor kan de boer zijn land niet vochtig houden en sterven de gewassen. Ook in de provincie Zeeland slaat de droogte hard toe. Hoewel er best veel water in Zeeland is, is dit vooral zout water en niet geschikt voor beregening. Het zoute water vormt nog een extra risico, doordat de bodem kan verzilten. Boeren moeten het hebben van zoet grondwater dat opgepompt wordt om te beregenen. Sinds 2019 loopt er een proef bij een lokale Zeeuwse boer voor druppelirrigatie. Is druppelirrigatie de toekomst voor de Zeeuwse boer?

Wat is druppelirrigatie?

Druppelirrigatie is een systeem, waarbij planten en gewassen individueel worden bedruppeld en zo van voldoende vocht worden voorzien. Voordeel hiervan is dat planten heel nauwkeurig een afgepaste hoeveelheid water krijgen. Hierdoor kan in tegenstelling tot de traditionele manier van beregenen, veel water worden bespaard. Het irrigatiesysteem bestaat uit een stelsel van buizen, slangen en druppelaars – allemaal met een smartphone te bedienen. Het enige dat een boer nodig heeft, is een betrouwbare dataverbinding. Sim only vergelijken op datakwaliteit is dus wellicht verstandig voor de boer in kwestie.

In de Nederlandse kassen is het gebruik druppelirrigatie vrij standaard, maar nog niet voor akkerlanden. Dit kan wel. Druppelirrigatie is een Israëlische uitvinding. En ook Israël kampte met droge gronden en zelfs woestijngrond. Door middel van druppelirrigatie zijn dit nu bloeiende gebieden geworden. Genoeg reden om in Zeeland te testen met druppelirrigatie.

Proefproject in Zeeland

In Zeeland blijkt de proef met druppelirrigatie erg succesvol. Een akkerland waar uien worden gekweekt is het ‘testgebied’. Hierbij wordt niet alleen gebruikgemaakt van bovengrondse druppelirrigatie, ook van ondergrondse irrigatie. Dit heeft grote voordelen, want het water komt direct bij de wortels van de plant en er is geen sprake van verdamping, wat wel het geval is bij beregening van de grond. Tevens heeft ondergrondse irrigatie het voordeel dat het buizenstelsel kan blijven liggen als de boer het land gaat omploegen. Wanneer er van ondergrondse druppelirrigatie van grondwater gebruik wordt gemaakt, heeft dit als voordeel dat grondwater in de bodem blijft en ook dit is belangrijk bij droogte.
Trekkertrek Ritthem, Sint Laurense Weihoek