Disclaimer

Disclaimer voor Zeelandtravel.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Zeelandtravel.nl . In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Wilt u graag een foto gebruiken voor uw website? Laat het even vooraf weten en maak een link van uw website naar Zeelandtravel.nl

Geen garantie op juistheid
Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave en een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Zeelandtravel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Zeelandtravel.nl, 15-12-2019